KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Birim Fiyatları, Rayiçler, Analizler, Yardımcı Analizler ve Genel Tarifler