KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2015 Mayıs Ayında Yerinde Yaptığı İncelemeler

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca Mayıs ayı içerisinde Uşak İli Sivaslı İlçesi, Kütahya İli Hisarcık ve Gediz İlçeleri ile Kütahya İli İnli Köyü’nde incelemeler yapılmıştır.
Yapılan incelemelerde;
Uşak İli, Banaz İlçesi, Kozviran Mahallesi Manastır Arkeolojik Yerleşiminin I. (birinci) ve III.(üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Azizler Köyü, Tahtalı Tümülüsü ve Nekropolünün I. (birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,
Kütahya İli, Hisarcık İlçesi, Çatak Köyü, Çatak Camii’nin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığından tescil edilmesine;
Kütahya İli, Gediz İlçesi, Eskigediz Beldesi, Debboy Köprüsü beden duvarındaki iki adet heykelin müzeye taşınması işleminin Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanları ve ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü mimar ve mühendisleri gözetiminde yapılmasına,
Kütahya İli, Merkez, İnli Köyü’nde kısmen Frig Arkeolojik Yerleşimi sınırları içinde gölet yapılması talebinin ise öneri gölet yerinin kısmen İnli Köyü I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit sınırı içinde yer aldığından uygun olmadığına,
karar verilmiştir.
 
 
Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Azizler Köyü, Tahtalı Tümülüsü ve Nekropolü
 
 
Kütahya İli, Gediz İlçesi, Eskigediz Beldesi, Debboy Köprüsü ve yan beden duvarındaki bir adet kadın ve bir adet erkek heykel gövdesi
 
Kütahya İli, Hisarcık İlçesi, Çatak Köyü, Çatak Köyü Camii
 
 
Kütahya İli, Merkez İlçesi, İnli Köyü, İnli Arkeolojik Yerleşimi