KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Müzelerimizden Müzeler Günü Etkinlikleri

Ankara Etnografya Müzesi
Ankara Etnografya Müzesi'nde 2015 Yılı Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği işbirliği ile "Doğunun Kırmızı Kenti" (Ahlat) konulu belgesel film gösterimi yapılmış, tanıtıcı afişler bastırılarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
 
 • Muzelergunuanadmedmuze01
 • Muzelergunuanadmedmuze02
 • Muzelergunuanadmedmuze03
 
 
Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi
Müzeler Günü Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesince çeşitli etkinlikleri çerçevesinde kutlanmıştır. Günün anlamına uygun afişler bastırılmış, anaokulu öğrencilerine yönetlik görsel faaliyetler düzenlenmiştir.
 
 • Muzelergunubalıkesirmuze01
 • Muzelergunubalıkesirmuze02
 • Muzelergunubalıkesirmuze03
 • Muzelergunubalıkesirmuze04
 
 
Çankırı Müzesi
Çankırı Müzesince ICOM Milletlerarası Müzeler Konseyince belirlenen ana tema çerçevesinde "Sürdürülebilir Bir Toplum İçin Müze" konulu çeşitli panel ve konferans programları düzenlenmiş, sergi, konser ve yarışmalar tertip edilerek 2015 Yılı Müzeler Günü kutlanmıştır.
 
 • Muzelergunuçankırımuze01
 • Muzelergunuçankırımuze02
 • Muzelergunuçankırımuze03
 • Muzelergunuçankırımuze04
 
 
Çorum Müzesi
2015 Yılı Müzeler Günü Çorum Müzesi'nde de çeşitli etkinlikler çerçevesinde kutlanmıştır. ""UNESCO ve Dünya Miras Listelerinde Bulunan Kültür Varlıklarımız" konulu konferans düzenlenmiş, PTT Pul Müzesi koleksiyonundan "Kültür Varlıkları" konulu pul sergisinin açılışı yapılmış ve müze bahçesinde klasik gitar konseri düzenlenmiştir.
 
 • Muzelergunuçorummuze01
 • Muzelergunuçorummuze02
 • Muzelergunuçorummuze03
 • Muzelergunuçorummuze04
 
 
Niğde Müzesi
Niğde Müzesi'nde Müzeler Günü anlam ve önemi ile ilgili konferans düzenlenmiş, billboard alanlarına afişler yerleştirilerek halkın ilgisi çekilmeye çalışılmıştır.
 
 • Muzelergununiğdemuze01
 • Muzelergununiğdemuze02
 • Muzelergununiğdemuze03
 • Muzelergununiğdemuze04
 
 
Yozgat Müzesi
Yozgat Müzesince 2015 Yılı Müzeler Günü kutlamaları çerçevesinde "Müzemizi Güzelleştiriyoruz" etkinliği düzenlenmiş, öğrenciler ile birlikte müzede resim ve kilden eser yapma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
 
 • Muzelergunuyozgatmuze01
 • Muzelergunuyozgatmuze02
 • Muzelergunuyozgatmuze03
 • Muzelergunuyozgatmuze04