KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ani Çevre Düzenleme Projesi Onaylandı

2012 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan Ani Tarihi Kentinin 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine alınması için Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalara hız verildi. 

2011 yılında başlanan “Kars Ani Şehri Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme Projesi Yapımı” işi kapsamında hazırlanan koruma planları 2013 yılında onaylanmıştır. Ani Ören Yerine ait Çevre Düzenleme Projesi, Kars Koruma Kurulunun 20.05.2015 tarihli kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır.

Ani ören yerini ve Ocaklı Köyünü içine alan arkeolojik sit alanında kültür varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması ve ören yeri ziyaretçilerinin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlarıyla hazırlanan koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projesi kapsamında Ani Ören Yerinde ihtiyaç duyulan gişe, turnike, tuvalet, mescit, DÖSİMM satış mağazası ve yöresel halk için satış üniteleri, kafeterya, sinevizyon odası, PTT-Döviz Bürosu vb. ziyaretçi donatı faaliyetlerinin yapımı yanında bilgilendirme-yönlendirme levhalarının yenilenmesi, yürüyüş yollarının iyileştirilmesi vb. uygulamaların yapılması ile birlikte alanda mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan birçok sorunun çözümleneceği ve ayrıca çağdaş, teknolojik gelişmelerin gerektirdiği donatılarla alanın ihtiyaçları büyük ölçüde giderilmiş olacaktır. 
Çevre Düzenleme Uygulamalarının ise 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.