KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanımız Sayın Ömer Çelik'ten Palmyra Hakkında Açıklama

İnsanlığın bütün değerlerini ayaklar altına alan terör örgütü DAİŞ; Nimrut, Ninova ve Hatra antik kentlerinden sonra şimdi de “Çöl Gelini '' Palmira Antik Kenti'ni tehdit ediyor.
 
Grek-Roma uygarlıklarıyla beraber Pers etkilerini de taşıyan sanat ve mimari eserleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Suriye'deki Palmira Antik Kenti'nin DAİŞ tehdidi altında olmasını büyük bir endişeyle karşılıyorum.
 
Ortak kültürel ve tarihi mirası paylaştığımız Suriye'nin kültür varlıklarına yapılan saldırıların bir insanlık suçu olduğu düşüncesiyle, bütün ülkeleri ve uluslararası örgütleri bu saldırıları kınamaya davet ediyorum.
 
Bölgemizdeki bütün kültür varlıklarını ülkemiz ve insanlığın ortak mirası olarak değerlendiriyor ve önemsiyoruz. ​Kültür mirasımız, insan haklarının, medeniyetimizin ve bugün sahip olduğumuz demokratik birikimin temelini teşkil etmektedir. Bu çerçevede, bölgemizde yer alan kültürel mirasın tehdit edilmesi aslında sahip olduğumuz tüm medeni değerlerin tehdit edilmesi anlamına gelmektedir.
 
Kültürel ve doğal mirasın korunmasına ilişkin uluslararası anlaşmalara taraf olan ülkemiz, Suriye'nin kültür varlıklarının korunması hususunda üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmekte, bu konuda uluslararası işbirliğinin sağlanmasında da öncü rol oynamaktadır. Ülkemizde yer alan kültürel mirası ne şekilde koruyorsak, aynı hassasiyeti dünya mirasının korunması için de kararlılıkla gösterdiğimizi tüm dünyanın bilmesini isterim.
 
Bu üzücü gelişmelerin yaşandığı şu anda dahi, Bakanlığımız görevlileri, güvenlik ve istihbarat kurumlarımızın temsilcileri, UNESCO ve ICOM yetkililerinin katılımıyla Suriye ve Irak'ın kültür varlıklarının korunması hususunda uluslararası bir toplantı gerçekleştirilmektedir. Halen devam etmekte olan bu toplantının Suriye ve Irak'ın kültür varlıklarının korunması hususunda yürütülen çalışmalara yeni bir ivme kazandıracağını umuyorum.
 
Bu vesileyle insanlığın gördüğü en büyük belalardan biri olarak nitelediğim DAİŞ terör örgütünün Orta Doğu halklarına karşı giriştiği zulmü ve kültür varlıklarına karşı yapılan tahribat ve saldırıları en güçlü bir biçimde kınadığımı tekrar ifade etmek isterim.
 
 
English
Terrorist organization ISIS which has been disregarding all human values threatens the ancient city of Palmyra 'Bride of the Desert', after threatening the ancient city of Nineveh Nimrud, and Hatra. I am worried about the UNESCO World Heritage Site of the ancient city of Palmyra in Syria; which has an architectural style of Greco-Roman techniques with local traditions and Persian influences; is now under the ISIS threat.
 
We share common history and cultural heritage with Syria and I call all Nations and International Organizations to condemn ISIS’ attack on historic and cultural heritage of Syria since these are crimes against humanity. We attach great importance to all the cultural property in our region and we consider them as common heritage of humanity and our country. Our cultural heritage constitutes the basis of human rights, our civilization and democracy today. In this context, the threat to our region's cultural heritage actually means the threat towards all civilized values
 
Our country, as a party to international agreements for the protection of cultural and natural heritage, adequately fulfills its duties in respect of protection of Syrian cultural property. I want the whole world to know that we resolutely show the same sensitivity for the protection of world heritage in what way we protect the cultural heritage in our country.
 
An international conference is being held by our ministry officials, representatives of our security and intelligence agencies with the participation of UNESCO and ICOM authorities about safeguarding the cultural heritage of Syria and Iraq while this unfortunate incident is currently happening. I hope this meeting will give a new impetus to ongoing work for protection of Syria and Iraq’s cultural heritage.
 
I hereby condemn in the strongest manner the persecution against people of Middle East, the destruction and attacks against cultural heritage by ISIS terrorist organization which I described them as one of the biggest trouble for mankind.