KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Koleksiyoner Bilal SÜTÇÜ'nün Koleksiyonundan Kaybolan Eserler

Eserin Numarası : 1
Eserin Adı       : Fatiha Suresi
Eserin Çağı      : H.1237 (M.1822)
Eserin Ölçüleri :En-35.5cm / Boy:50cm
Eserin Tanımı :Yesarizade Imad  El-Hasani ketebeli, hicri 1237 (M.1822) tarihli levha Celi Ta’lik hatta is mürekkebiyle kaleme alınmış eser.Eserin içeriğinde hattat Imad’dan naklen Fatiha Suresi yer almaktadır.Yazının etrafı altın yaldız cetvellidir.Yer yer mürekkep dağılmaları ve lekeleri vardır.

 
 
 
Eserin Numarası : 2
Eserin Adı   :Hadis-i Şerif
Eserin Çağı   :H.1182 ( M.1768 )
Eserin Ölçüleri   :En: 27cm / Boy:17cm
Eserin tanımı      :Mehmed Hocazade ketebeli, hicri 1182 (M.1768) tarihli kıt’a formunda is mürekkebi ile nesih hatta kaleme alınmış eser. Eserin içerisinde Hadis’i Şerif yer almaktadır.Yazı kenarları türlü renklerde çiçek süslüdür. Etrafı lacivert zemin üzerine halkari tarzda tezhiplidir.
 
 
 
Eserin Numarası : 3
Eserin Adı            :Besmele-i Şerif
Eserin Çağı          :H.1109 ( M.1697 )
Eserin Ölçüleri   :En:21cm / Boy:15cm
Eserin Tanımı    : Hacı Mustafa Rakım ketebeli, Hicri.1109 ( M.1697) tarihli, is mürekkebi ile sülüs hatta kaleme alınmış eser içinde Besmele’i Şerif yer almaktadır.yazının çevresi çiçek tezhiplidir.Yazısında ufak noksanları ve dökülmeleri  vardır
.
 
 
 
Eserin Numarası : 4
Eserin Adı           :Kıt’a
Eserin Ölçüleri   : En:30.5cm / Boy:16cm
Eserin Tanımı    : Abdullah  Mecidi ketebeli, is mürekkebi ile sülüs hatta kaleme alınmış eser yazı etrafı altın yaldız cetvel ve kırmızı renkte bordürlüdür.Çevresi lacivert renk üzerine altın yaldızla köşelerde çiçek motiflidir.
 
 
 
Eserin Numarası  :5
Eserin Adı             :Kuran’ı Kerim Sayfası
Eserin Ölçüleri     :En:29cm / Boy:18.5cm
Eserin Tanımı       :Ceylan derisi üzerine kufi/magribi hat ile yazılmış, 6 satırdan oluşan Kuran’ı Kerim sayfaları, 2 yapraktır.Yaprak kenarları yıpranmıştır lekelidir.
 
 
 
Eserin Numarası : 6
Eserin Adı            : Kuran’ı Kerim Sayfası
Eserin Ölçüleri   : En:29cm / Boy:29cm
Eserin Tanımı    : İs mürekkebi ile sülüs hatta kaleme alınmış Kuran’ı Kerim sayfası.Cetveller içinde sayfada 9 satırdır. Mürekkebinde yer yer dağılmalar vardır.Yer yer kurt yeniklidir.Tek yaprak olup arkalı önlü yazılıdır.
 
 
 
Eserin Numarası  : 7
Eserin Adı             : Kuran’ı Kerim Sayfası
Eserin Ölçüleri     : En:19 cm / Boy:23.5 cm
Eserin Tanımı      : Ceylan derisi üzerine kufi / magribi hatta kaleme alınmış, Kuran’ı Kerim sayfaları 2 yapraktır. Çok yıpranmıştır. Yaprak kenarları kırılmış ve noksanlıdır.Lekelidir.

 
 
 
Eserin Numarası : 8
Eserin Adı           : Kuran’ı Kerim Sayfası
Eserin Ölçüleri  : En:15.5 cm / Boy:24 cm
Eserin Tanımı   : İs mürekkebi ile nesih hatta kaleme alınmış Kuran’ı Kerim sayfası altın yaldız çerçevelidir. Sayfa kenarında dilimli şemse içinde lacivert zemin üzerinde altın yaldız ve türlü renklerde çiçek tezhiplidir.