KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi Paylaşmak Sanal Müze ve Sanal Sergisi Workshop Çalışmaları

Uluslararası anlamda dünya kültürel mirasının ortak paylaşımını hedefleyen ve kar amacı gütmeyen bir sanal müze projesi olan Sınırlar Ötesi Müzenin (Museum with no frontiers, MWNF), kültürler arası diyaloğu geliştirme ve ülkelerin ortak kültürel mirasını tanıtmayı amaçlayan ve Genel Müdürlüğümüzce temsil edilen ülkemizin de yer aldığı 22 ülkeden küratörlerin katılımıyla çalışmaları tamamlanan "Tarihi Paylaşmak" (Sharing History) başlıklı sanal müze ve sanal sergi projesinin www.sharinghistory.org web sayfası, 16 Nisan 2015 tarihinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen resmi açılış etkinliği ve sanal müzenin tanıtımı ile ziyaretçilerin hizmetine açılmıştır.
17 ve 18 Nisan 2015 tarihlerinde ise, açılış etkinliği ve workshop çalışmalarına yurtdışından katılmak üzere gelen konuklar, eğitim uzmanları ve Genel Müdürlüğümüz Müzeler Dairesinden Kültür ve Turizm Uzmanı Meliha YAYLALI, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Yardımcısı Halil DEMİRDELEN, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümü, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığından Doç. Dr. Bahri ATA, İzmir Yaşar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Mehmet KAHYAOĞLU, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müze Eğitimi Yüksek Lisans Bölümünden Araştırma Görevlisi Ceren KARADENİZ ve Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden Milli Eğitim Uzmanı Erol YILDIZ'ın katılımıyla gerçekleştirilen workshop çalışmalarında, ortaöğretim müfredat programlarına uygun olarak öğrencilerin eğitim ve öğretimine katkı sağlayıcı bir eğitim aracı olarak Tarihi Paylaşmak Sanal Müze ve Sanal Sergilerin kullanımına yönelik çalışmalar yapılmıştır.