KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Zile Koruma Amaçlı İmar Planına Kavuştu

Zile’nin köklü tarihi geçmişine tanıklık eden tarihi kent merkezinin korunması, sağlıklaştırılarak çağdaş yaşama katılımının sağlanması amacıyla; Zile Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi ve Genel Müdürlüğümüz iş birliği ile yürütülen “Zile Koruma Amaçlı İmar Planı”  Sivas Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunmuş ve 04.03.2015 tarihinde Belediye Meclisince de onaylanarak tamamlanmıştır.
 
Söz konusu plan doğrultusunda yapılacak uygulamalar ile Zile tarihi kent merkezinin, geleneksel dokusunun korunması,   kültürel ve turizm açısından değerinin artırılarak bir cazibe merkezi olmasının sağlanması hedeflenmektedir.
 
Geleneksel Sokak Dokusundan Örnekler:
 
 
 
Geleneksel konut mimarisinden örnekler: