KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Müzeler Yaşamları Değiştirebilir

 
Mardin Müzesinin, TÜBİTAK (Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu) Bilim Şenlikleri Destekleme Programı için hazırladığı “Müzeler Yaşamları Değiştirebilir” adlı projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun bulundu.
 
Müze Müdürü Nihat Erdoğan’ın yürütücüsü olduğu Müzeler Yaşamları Değiştirebilir projesine Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Anabilim Dalı akademisyenlerinin yansıra Artuklu, , Batman, Atatürk, Eskişehir ve Kıbrıs Üniversiteleri’nin akademisyenleri de yer alıyor. Projede müze eğitimi çalışmalarının Mardin örneği üzerinden Türkiye’de ve Kıbrıs’ta yaygınlaştırılması planlanıyor.
 
TÜBİTAK’ın projeye verdiği destek ile Mardin Müzesindeki Müze Eğitimi ve uygulamaları farklı uzmanlık alanlarında eğitimciler, akademisyenlerin katılımıyla daha görünür kılınacak, çeşitlendirilecek ve geliştirilecek. Proje kapsamında planlanan etkinliklerde Mardin köy okullarında, müzenin bulunduğu kentsel sit alanında bulunan 10-13, 13-16 ve 16 yaş üzeri  katılımcılar eğitim alacak olup Müze Eğitimi çalışmalarında dezavantajlı gruplar ve bölgelere (köyler) bu projede öncelik veriliyor. Projede Farklı gelişen bireylerin projede yer almalarını sağlayarak toplumdaki ayrımcılık, ötekileştirilmenin önlenmesi, konuya dair farkındalık yaratılması, iletişimin güçlenmesi ve farklı yaş grupların kaynaşması da hedefleniyor.
 
18 Mayıs müzeler gününde başlayacak projede bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin geliştirilmesi amaçlanarak yapılacak atölye/laboratuvar çalışmaları, gösteri, gezi, sergi, sahne şovları, oyunlar, söyleşiler, konserler ve festivallerin uygulama süreci 8 aylık bir zaman dilimini kapsayacak.
 
“Çağdaş Müzecilik anlayışı doğrultusunda başta çocuk ve gençler olmak üzere bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde sunan, toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kitlelerin katılımını sağlamayan çalışmalar yürüten müzemize sağlanan destek bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yayılmasını, bu sayede toplumun bilime olan ilgisini arttıracak, çocukları ve gençleri bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirecek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştıracaktır. 
 
Mardin Müzesi, geçen yıl 7 Kasım 2014 tarihinde 14. üncüsü Sidney’de düzenlenen ve müze iletişimi alanında dünyanın en prestijli konferansı olan Communicating the Museum toplantısı kapsamında merkezi Paris’te bulunan Agenda İletişim Ajansı’nca, müzelerin halkın ilgisini çekmeye yönelik iletişim çalışmaları için değişik dallarda her yıl verilen Uluslararası Tasarım İletişim Ödülleri’nde (IDCA) müze eğitimi çalışmaları ve Arkeopark ile “Gençlere Yönelik En İyi Program” dalında finalist ev sahibi Avusturalya ve Amerika müzelerini geride bırakarak dünya birincisi olarak altın ödül almıştı.
 
Ayrıca Türkiye’nin Uluslararası tek Eğlence, Aktivite, Park Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı ATRAX 2014 kapsamında bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen “Shining Star Awards 2014 – Eğlencenin Yıldızları yarışmasında “ En İyi Müze ” kategorisinde Mardin Müzesi birinci olmuştu.
 
  • Mardinmüze01
  • Mardinmüze11
  • Mardinmüze03
  • Mardinmüze04
  • Mardinmüze05
  • Mardinmüze06
  • Mardinmüze07
  • Mardinmüze08
  • Mardinmüze09
  • Mardinmüze10