KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ani Kültürel Peyzaj Yönetim Planı Onaylandı

2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listemize dahil edilen Ani Kültürel Peyzajı Dünya Miras Listesi adaylık dosyası 1 Şubat 2015 tarihi itibari ile DÜNYA Miras Merkezine iletilmiştir.
 
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Ani Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planı; ilgili kurum ve paydaşların görüşleri alınarak 30.03.2014 tarihinde Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu toplantısında oybirliği ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.