KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Midas Anıtı Restorasyonuna Başlanıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yatırım Bütçesinden aktarılan ödeneklerle hazırlanan Midas Anıtı rölöve ve restitüsyon projeleri Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.07.2013 tarih ve 1595 sayılı karar ile, restorasyon ve çevre düzenleme projeleri ise  04.12.2013 tarih ve 1975 sayılı karar ile onaylanmıştır.
 
Eskişehir ili katkı payı hesabında Bakanlığımızın öncelik vereceği işlerde kullanılmak üzere ayrılan paydan tahsis ve bloke edilen ödeneklerle ve onaylanan projeler doğrultusunda, ihalesi Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 02.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen “Eskişehir Yazılıkaya Midas Anıtı Restorasyonu” işine yönelik çalışmalar 27.03.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanılmıştır.
 
Söz konusu restorasyon işinin 2016 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
 
(31.03.2015)