KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ordu Adli Emanetinden Kaybolan Eserler

 
ENVANTER No    :
ESERİN ADI ve CİNSİ : Röliker - Tunç
ÇAĞI      : Doğu Roma Dönemi
ÖLÇÜSÜ     : 5,5 cm; 3,7 cm
ESERİN TANIMI  : Ön Yüz: Stilize Hz. İsa Figürü
                                 Arka Yüz: Dairesel bezeklerle süslenmiştir
KAYIP TARİHİ  : 28/04/2008
 
BRONZE CROSS RELIC STOLEN FROM ORDU JUDICIAL CUSTODY
 
INVENTORY No    :
DEFINITION AND MATERIAL :
Relic Cross - Bronze
PERIOD    : East Roman Period
MEASURMENTS    : 5,5 cm; 3,7 cm
DISCRIPTION  : Obverse: Stylized Jesus Christ figure.      
                             Reverse : Decorated with Circular dots.
LOST DATE : 28/04/2008
 
 
 
 
ENVANTER No :
ESERİN ADI ve CİNSİ : Şakül - Kurşun
ÇAĞI : -
ÖLÇÜSÜ : 6,5 cm; 5 cm
ESERİN TANIMI : Ortası delikli, üzerinde hafif korozyon bulunan şakül.
KAYIP TARİHİ : 28/04/2008
 
LEAD PLUMB STOLEN FROM ORDU JUDICIAL CUSTODY
 
INVENTORY No :
DEFINITION AND MATERIAL :
Plumb – Lead
PERIOD : -
MEASURMENTS : 5,5 cm; 3,7 cm
DISCRIPTION : A lead plumb with a hole in the middle.
LOST DATE : 28/04/2008