KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yurtdışına kültür varlığı çıkarmak istiyorum ne yapmalıyım?

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre Yurt içinde korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları yurt dışına çıkarılamaz.

 

Müze müdürlüklerince tescil dışı olduğu belgelenen objeler, hazırlanan belgenin ibraz edilmesi koşuluyla yurtdışına çıkarılabilmektedir.