KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Trampa/Kamulaştırma başvuru işlemleri için gerekli belgeler nelerdir?

Trampa ve Kamulaştırma için;

-Taşınmazın çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği

-Malikin ve varsa vekilinin yazışma adresleri

Trampa için ayrıca;

- 9 X 12 cm. boyutlarından küçük olmamak üzere taşınmazı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları,
- Taşınmazın konumunun gösteren temin edilebelicek ölçekli haritası,
-Üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyeti olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından paydaşlık veya pay oranı ya da ortaklık durumu anlaşılmıyorsa misasçılık belgesi,