KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında proje ve/veya proje uygulama yardımı başvuruları ne zaman yapılır?

Başvurular ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince Eylül ayı sonuna kadar geçerli olup, kabul edilen başvurular eksiksiz olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.