KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlığın ilgili birimleri hangileridir?

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Teşvik ve Tescilli Yapılara Yardım Daire Başkanlığı ve ilgili şube müdürlükleri ayrıca ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri.