KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi eserlerimiz neden yurtdışında da sergilenmektedir?

Ülkemiz çok zengin bir kültür mirasına sahiptir. Bu kültür mirasının ülkemizde olduğu kadar diğer ülke insanlarınca da tanınması ve kültürel ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amacıyla 2863 sayılı yasa çerçevesinde ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yurtdışında kültür varlıklarından oluşan sergiler düzenlenmekte veya gerçekleştirilen uluslararası sergilere eser gönderilerek katılım sağlanmaktadır. Yurtdışı sergilerimizde müze uzmanlarımız sergi komiseri olarak görev almakta bu sayede hem bulundukları ülkelerde ülkemiz kültürü ile ilgili olarak bilgi verme şansına sahip olmakta hem de mesleki konularda deneyimlerini artırmaktadırlar. Bu sergilerle ülkemizin kültür zenginlikleri dünyaya tanıtılmakta, kamuoyunda olumlu bir imaj yaratılarak Türkiye’yi ziyaret edecek yabancı turist sayısında artış sağlanmaktadır.