KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Yatırımı veya Kültür Girişimi belgesi almak için ne yapılmalıdır?

Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda başvurular değerlendirilir ve karar verilir.

Belge başvurusu için yerli ve yabancı tüzel kişilik olma şartı getirilmiştir. Yerli ve yabancı tüzel kişilerin kanunun amacı doğrultusunda başvurmaları gerekmektedir. Gerçek kişiler de ön izin süresi içerisinde tüzel kişilik kurmak kaydıyla başvuruda bulunabilirler.