KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Yatırımı ile Kültür Girişimi arasındaki fark nedir?

Kültür yatırımı, kültür merkezleri ile her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretildiği, sergilendiği, eğitim ve öğretimi ile bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığı alan, yapı ve mekanların yapımına ve teknolojik altyapının kurulmasına yönelik yatırım faaliyetlerini ifade ederken; Kültür girişimi söz konusu yapı ve mekanların işletilmesini ifade eder.