KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Koleksiyonerlik belgesi temin etme işlemleri nasıl yapılır?

Taşınır nitelikteki kültür ve tabiat varlıkları koleksiyonculuğu yapmak isteyenler en yakın müze müdürlüğüne bir yazı ve yasal hükümler doğrultusunda talep edilen diğer belgeler ile başvururlar.

 

Gerçek ve tüzelkişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek izin belgesiyle korunması gerekli taşınır nitelikteki kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar meydana getirebilirler. Koleksiyoncular faaliyetlerini, Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmek ve taşınır kültür varlıklarını envanter defterine kaydetmek zorundadırlar.

 

Koleksiyonculuktan vazgeçmek isteyenler, bağlı oldukları müze müdürlüğüne yazı ile başvurarak müzelik değerdeki eserlerinin bağış veya satış yoluyla devlet müzelerine alınmasını isteyebilirler. Satın alınması uygun görülenler, usulüne göre takdir edilecek bedel karşılığında müzelere alınırlar. Müzelerce satın alınmayan taşınır kültür ve tabiat varlıkları başka koleksiyonculara satılabilir veya devredilebilir.