KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Beldemiz/Köyümüz yakınlarında binlerce yıllık uygarlıkların kalıntıları, tarihî kalıntılar, yapılar, kale, yeraltı şehri bulunmaktadır. Bu kültür hazinelerinin kazılar sonucu değerlendirilmesi, kurtarılması, turizme açılması için çalışma başlatılmasını is

Söz konusu alandaki kültür varlıklarına ilişkin olarak ilgili Müze Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekmektedir.