KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Beldemiz/Köyümüz yakınlarında binlerce yıllık uygarlıkların kalıntıları, tarihî kalıntılar defineciler tarafından talan edilmektedir. Bu eserler neden kurtarılmıyor?

Antik kent, höyük, tümülüs v.b. alanlardaki arkeolojik kazılarda geniş katılımlı bilimsel heyetlere, yeterli finans kaynağına ve uzun zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Anılan alana ilişkin Üniversitelerin ilgili bölümlerinden talep geldiği takdirde konu Bakanlığımızca değerlendirilecektir.