KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çankırı Müzesi’nden Örnek Çalışma

Çankırı Müzesi Müdürlüğü tarafından, kültür varlıklarımızın korunarak yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasındaki koruma bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması, farkındalık yaratılarak toplum nezdinde kamuoyu oluşturulması için Çankırı Müzesi Müdürlüğünün envanterine kayıtlı eserlere ait görsellerden posterler hazırlanmıştır.
 
Söz konusu posterler Çankırı’daki kamu hizmet binalarına ve okullara dağıtılmıştır.