KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla Milas Beçin Kalesi Çevre Düzenlemesi Çalışmaları Devam Ediyor

Milas Ovası’nın kenarında düz bir platonun üzerine kurulmuş olan Beçin Kenti Kalesi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer almaktadır. Bugüne kadar Eski Tunç Dönemi ve Helenistik Dönem yerleşimine konu olan Beçin bir dönem Menteşeoğluları Beyliğine de başkentlik yapmıştır. Ören yerindeki yapı kalıntılarının büyük çoğunluğunun Türk dönemine ait olması, kentin Türk döneminde hızlı bir gelişme gösterdiğini kanıtlamaktadır.
 
Böyle önemli bir tarihi kentteki mevcut alanda, gelen ziyaretçilerin gezebilecekleri düzenli bir gezi güzergâhının olmaması, dinlenme ve genel ihtiyaçlarına cevap verecek ünitelerin yetersizliğinden dolayı Kazı Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca bu eksiklikleri ortadan kaldırabilecek çevre düzenleme projesi hazırlanarak ilgili koruma bölge kurulunca onaylanmış olup işe başlanmıştır. Proje revizyonları nedeniyle 2015 yılı  Haziran ayında tamamlanması planlanan uygulama işinin çalışmaları devam etmektedir.
 
Söz konusu iş kapsamında; ziyaretçi karşılama alanı, bilet gişesi, güvenlik sistemi ve ünitesi, gezi güzergâhları, seyir terasları ile çevre donatı elemanları yer almakta olup gerçekleştirilecek çevre düzenlemesiyle daha sağlıklı ve etkin ziyaret olanağı sağlanmış olacaktır.