KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu Ve Uluslararası Müzecilik Çalıştayı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenecek “24. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ile müzecilik alanındaki güncel uygulamaların değerlendirileceği Uluslararası Müzecilik Çalıştayı” 23-25 Mart 2015 tarihleri arasında Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün katkılarıyla Şanlıurfa Nevali Otelde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu organizasyona Bakanlığımıza bağlı Müze Müdürlükleri, Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlükler, Genel Müdürlüğümüzden yönetici ve uzmanlar, DÖSİMM, TÜRKSOY’a üye ülkeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, TÜRSAB, BİLİNTUR, ARIT’ten temsilciler ile çok sayıda bilim adamının katılması planlanmaktadır.