KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eser Alımı ve Ödenek Takip Sistemi Eğitimi Gerçekleştirildi

2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"nun 25. maddesine dayanılarak çıkartılan "Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze bağlı müzelerce yapılan eser alımı işlemlerine yönelik olarak müzeler arasında uygulama birliğinin sağlanması, müzeye giren eserlere yönelik bilgilerin daha sağlıklı bir şekilde arşivlenebilmesi ve ödenek taleplerine ilişkin işlemlerin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce bir program hazırlanmış, tüm müzelerimizde 2015 yılından itibaren kullanılmak üzere gerekli çalışmalar başlatılmış ve bu doğrultuda bir eğitim çalışması planlanmıştır.
 
Bakanlığımıza bağlı müze müdürlüklerince yapılan eser alımı işlemlerine yönelik olarak hazırlanan eğitim programı 23-24 Şubat 2015 tarihlerinde yaklaşık 200 uzman ve idari personelin katılımıyla 4 grup halinde Genel Müdürlüğümüz Osman Özbek Konferans Salonu'nda gerçekleştirilmiştir.