KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eser Alımı ve Ödenek Takip Sistemi Eğitimi

2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"nun 25. maddesine dayanılarak çıkartılan "Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze bağlı müzelerce yapılan eser alımı işlemlerine yönelik olarak müzeler arasında uygulama birliğinin sağlanması, müzeye giren eserlere yönelik bilgilerin daha sağlıklı bir şekilde arşivlenebilmesi ve ödenek taleplerine ilişkin işlemlerin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce bir program hazırlanmış, tüm müzelerimizde 2015 yılından itibaren kullanılmak üzere gerekli çalışmalar başlatılmış ve bu doğrultuda bir eğitim çalışması planlanmıştır.
 
Bakanlığımıza bağlı müze müdürlüklerince yapılan eser alımı işlemlerine yönelik olarak hazırlanan eğitim programı bugün (23 Şubat 2015) itibariyle başlamıştır. Genel Müdürlüğümüz Osman Özbek Konferans Salonunda 4 grup halinde gerçekleştirilmekte olan eğitim programı 2 gün sürecek ve programa toplam 200 uzman katılacaktır.