KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Malatya Beşkonaklar Etnografya Müzesinde Çevre Düzenlemesi ve Teşhir Tanzimi Çalışmalarına Başlandı

Yaklaşık 125 yıl önce Hacı Sait Efendi (Turfanda) tarafından yaptırılan, önce bir cihannümalı ev ve ona bitişik dört ev olmak üzere beşi bir bütün olarak inşa edilen Beşkonaklar, geleneksel Malatya konut mimarisinin önemli örneklerindendir.
 
Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Beşkonaklar Caddesi üzerinde  hizmet sunan Beşkonaklar Etnografya Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 15.01.2015 tarih ve 8779 sayılı Makam Oluruyla “Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi”ne ilişkinin ihalenin tamamlanmış olması dolayısıyla yer teslimi yapılmış olup, Beşkonaklar Etnografya Müzesi 15.01.2015- 16.09.2015 tarihleri arasında ziyarete kapatılmıştır.
 
Beşkonaklar’dan 17-19 no.lu konutlarda müzecilik hizmeti verilmekle beraber, 15 no.lu konutun ise 15.02.2015 tarihi itibariyle “İdari Bina” olarak kullanılmak üzere Malatya Müzesi Müdürlüğüne tahsisi yapılmıştır. Özellikle 17 no.lu konutta yapılacak teşhir tanzim bitirildiğinde Beşkonaklar Etnografya Müzesinde hem vitrin sergilemesi hem de 19.yüzyılı yansıtan Malatya Konağındaki günlük yaşantı canlandırılacaktır.