KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Heykel02

 
 
8 cm. boyunda, tunç heykelcik.
 
Denizli Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcik
 
 
14,8 cm. yükseklikte, çivi biçimli, pirinçten yapılma erkek heykelciği.
 
Adana Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcik
 
Kütahya Müzesi Müdürlüğünden bildirilen taklit idol
Yükseklik:3,7 cm
 
Kütahya Müzesi Müdürlüğünden bildirilen taklit figürin
Yükseklik:2,8 cm.
 
Kütahya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eserler
 
 
 
 
 
 
 
Van Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcikler
 
1 adet atlı figürin, pişmiş toprak, imitasyon
 
Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi'nden bildirilen sahte eser
 
 
1 (bir) adet Kadın Heykelciği: Yaklaşık 45cm. yüksekliğinde ve 10cm. genişliğindedir. Mermerden ince uzun gövdeli, saçlı, uzun başlı ayakta ve dize kadar çıplak olup, diz altında giysi toplanmıştır. Sol kolun bir bölümü kırık ve eksiktir.
 
Afyonkarahisar Müzesi’nden Bildirilen Sahte Heykelcik
 
1 adet 15x15cm boyutlarında mermerden sahte heykel başına ait fotoğraflar
 
 
 
Çanakkale Valiliği'nden Bildirilen Sahte Heykel Başı
 
 
 
Ağrı Valiliği'nden Bildirilen Sahte Eserler
 
Bakırdan yapılmış 2 adet sahte kadın heykeli
 
 
Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nden Bildirilen Heykeller
 
28cm boyunda
 
 
Manisa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
Mermer görünümlü döküm kalıp yapımı olan heykelciğin üzeri alçı görünümlü bir harçla kaplanarak kalker tabakası izlenimi oluşturulmaya çalışılmış, diz kısmından aşağısı olmayan yaklaşık 40 cm uzunluğunda  ve 27 cm genişliğinde üzerinde kıyafeti bulunan kadın heykeli
 
 
 
İzmir Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Kadın Heykelciği
 
 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykelcik
 
1 adet büst
 
 
Gaziantep Müzesi’nden Bildirilen Sahte Eser
 
1 adet tunç insan figürini
 
 
Diyarbakır Müzesi’nden Bildirilen Sahte Eser
 
5 adet mermer heykelcik
 
 
Sakarya Müzesi’nden Bildirilen Sahte Eserler
 
 
 
 
 
 
 1 adet Roma Dönemi’ne ait imitasyon şamdan.
1 adet imitasyon kadın heykeli.
1 adet imitasyon erkek heykeli.
1 adet Roma Dönemi’ne ait imitasyon erkek heykeli
 
Elazığ Müzesi’nden Bildirilen Sahte Eserler
 
20 cm. uzunluğunda, 7,5 cm. genişliğinde ve 5 cm. kalınlığında, metal alaşımı, dizlerden kırık ve eksik, sol elinde testi olan kadın heykelciği.
 
 
 
Eskişehir Müzesi’nden Bildirilen Sahte Kadın Heykelciği
 
 
Hatay Müzesî'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
 
 
Adı: Heykel başı
Cinsi: Mermer
Ölçüleri: Yükseklik: 20 cm Genişlik: 18 cm
Dönemi: Roma Dönemi.
Tanımı: Heykelin başının üst kısmı ve boyundan altı kırıktır. Roma dönemi mermer heykellerine benzetilmeye çalışılarak yapılmış imitasyon heykeldir.
 
Tokat Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
17 adet muhtelif ebat ve malzemeden mamul heykel başı, 1 adet heykel parçası ve 1 adet küre şeklinde obje
 
Çanakkale Müzesi'nden Bildirilen Eserler
 
 
 
TANIM: Kartal, bir kenarında cepheden boğa yüzü kabartması bulunan dikdörtgen bir kaide üzerinde ayakta ve başı hafif sola dönük şekildedir. Kanatlar yarı açık vaziyette yapılmıştır. Gövdede ve kanatlarda tüy detayları çizgiler ile verilmiş olup, pençeler, gaga ve gözler ise belirgin biçimde olması gerekenden daha büyük yapılmıştır.
ÖLÇÜLERİ: genişlik:23cm, uzunluk:25cm, yükseklik:50cm
 
Antalya Side Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
1 adet mermerden sahte Roma Dönemi Herakles heykelciği (35 cm. uzunluğunda, 15 cm. genişliğinde, mermerden, platform üzerinde sol kolu altındaki aslan figürü ile betimlenmiştir.) 
 
 
 
1 adet mermerden sahte Roma Dönemi Aphrodite heykelciği (35 cm uzunluğunda, 15 cm genişliğinde ve mermerdendir)
 
Kayseri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eserler
 
İki parça halinde taş heykelcik. 8,7 cm boyunda, 5,2 cm genişliğinde.
 
Adana Müzesi'ndene Bildirilen Sahte Eser
 
 
Adı: Aphrodith Heykeli
Cinsi: Tunç
Ölçüleri: yük.60cm
Tanımı: Tunçtan kalıp döküm tekniği ile yapılmış, saçları topuz şeklinde toplanmış, başında bir bant vardır. Vücut fizyonimisi bakımından sahte olduğu anlaşılmaktadır.
 
Konya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eeser
 
 İmitasyon Dua Eden Samuel Heykeli
 
Antalya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
Ön Yüz Genel Görünüm
 
Arka Yüz Genel Görünüm
 
Orta boyutta kristalli beyaz renkli mermerden, ikisinin yüksekliği 12 cm., diğer üçünün yüksekliği 19 cm. civarında olan Tunç Çağı Kiklad figürinleri taklidi 5 adet sahte mermer idol. Stilize biçimde şematik yapılmışlardır. Vücut hatları üçgenimsi formlarla şekillendirilmiştir. Oldukça ince ve arka yüzleri düzdür.
 İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
Üst kısmı sahte üst kısmı orjinal kadın heykeli
 
Bursa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
İki adet yassı kurşun erkek büstü, özensiz işçiliği sahip figürlerin biçimleri ve oranları bozuktur.
 
 
Bilecik Müze Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Eserler
 
 
 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
 
Cinsi:  Alçı, Çimento vb. malzemelerden yapılmış harç.
Ölçüleri: 28cm uzunluğunda, 14,5cm genişliğinde, 7,5cm kalınlığında
Tanımı: taştan yapılmış heykel. Cepheden verilmiş oturur vaziyette bir kadın figürün başının üzerinde, başı bulunan bir yılan kadının boynunun altından vücuduna dolanmıştır. Heykelin arka kısmında ise kadının başı üzerinden inerek vücuduna dolanan yılan figürü ve iç içe geçmiş daireler bulunmaktadır.
 
Cinsi: Alçı, Çimento vb. malzemelerden yapılmış harç.
Ölçüleri: 34cm uzunluğunda, 17cm genişliğinde, 12,5cm kalınlığında
Tanımı: Cepheden verilmiş oturur vaziyette bir kadın figürü ve boynunun altından vücuduna dolanan bir yılan figürü bulunmaktadır. Heykelin arka kısmında ise yılan figürü ve iç içe geçmiş daireler ve çeşitli geometrik bezemeler bulunmaktadır.
 
Cinsi: Alçı, Çimento vb. malzemelerden yapılmış harç.
Ölçüleri: 34cm uzunluğunda, 17cm genişliğinde, 12,5cm kalınlığında      
Tanımı: Cepheden verilmiş oturur vaziyette bir kadın figürü ve boynunun altından vücuduna dolanan bir yılan figürü bulunmaktadır. Heykelin arka kısmında ise yılan figürü ve iç içe geçmiş daireler ve çeşitli geometrik bezemeler bulunmaktadır.
Tokat Müzesi'nden Bildirilen Sahte Eser
 
 
Heykel: 45 cm. yüksekliğinde ve 18 cm. genişliğinde olan bir kaide üzerinde ayakta duran bir şekilde ve ellerini göğsünde birleştirmiş olarak işlenmiştir.
 
Samsun Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykel
 
1-Roma Dönemi’ne ait mermerden Zeus heykelinin taklidi.
 
 
2- Roma Dönemi’ne ait mermerden Yorgun Herakles heykelinin taklidi.
 
 
Kayseri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
 
 On bir adet tunç ve kalkerden yapılmış tanrı ve tanrıça heykelcikleri.
 
Hatay Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
Adı:         Erkek Heykelcik
Ölçüleri: Uzunluk:17 cm, Genişlik:4,5 cm
Tanımı: Kol ve bacakları olmayıp, sadece gövde ve gövde üzerindeki baştan ibarettir. Baş kısmında kazıma tekniğiyle yapılmış saçlar, oyma tekniği ile yapılmış yüz hatları vardır. Heykelciğin arka kısmında haç motifi ve çeşitli işaretler bulunmaktadır.
 
 
Adı:         Erkek Heykelcik
Ölçüleri: Uzunluk:14 cm, Genişlik:8,5 cm
Tanımı: Dizlerini kırmış oturur vaziyetteki heykelciğin kolları olmayıp sadece gövde ve gövde üzerindeki baştan ibarettir. Baş kısmında kazıma tekniğiyle yapılmış saçlar, oyma tekniği ile yapılmış yüz hatları vardır. Heykelciğin alt kısmında malta haçı şeklinde bezeme görülmektedir.
 
 
Adı:         Erkek Heykelcik
Ölçüleri: Uzunluk:13 cm, Genişlik:9 cm
Tanımı:  1,5 cm’lik bir kaide üzerine oturtulmuş, belden aşağısı ve kolları bulunmayan, saçlı-sakallı erkek figürü. Kaidenin üzerinde dikey çizgi bezemeler olup alt kısmında ise kazıma tekniği ile yapılmış çeşitli işaretler bulunmaktadır.
 
 
Adı:         Kadın Heykelcik
Ölçüleri: Uzunluk:12 cm, Genişlik:3,5 cm
Tanımı:  Kolları ve bacakları bulunmamakla beraber, heykelciğin tüm vücudu ince çizgilerle bezenmiştir.
 
 
Adı:         Heykelcik
Ölçüleri: Uzunluk:16 cm, Genişlik:5 cm
Tanımı:  Kolları ve dizden altı yoktur. Belden yukarısı baklava dilimi motifi ile bezenmiştir. Baş kısmında bulunan saçları belirtmek için kazıma tekniği uygulanmıştır. 
 
 
Adı:         Kadın Büstü
Ölçüleri: Uzunluk:11 cm, Genişlik:6 cm
Tanımı:  Çift taraflı olarak yapılan heykelcik alçak bir kaide üzerine oturtulmuştur. Baş kısmında kazıma tekniğiyle yapılmış saçlar, oyma tekniği ile yapılmış yüz hatları vardır. Kaidenin alt kısmında çeşitli işaretler(güneş,üçgen,balık…) bulunmaktadır.
 
 
Adı:         Erkek Başı.
Ölçüleri: Uzunluk:5,5 cm, Genişlik:3 cm
Tanımı:  Saçlı ve sakallı olarak betimlenmiş erkek başı.
 
 
Adı:         Heykelcik
Ölçüleri: Uzunluk:33,5 cm, Genişlik:10 cm
Tanımı:  5,5 cm yüksekliğindeki yuvarlak bir kaide üzerinde ayakta duran figürün elleri bel kısmında bulunmakta olup, saçları ise ensesine kadar uzanmaktadır.
 
Tokat Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller
 
 
 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Heykeller