KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sikke07

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 adet gümüş sikke.
 
Denizli Valiliği'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
1 adet gümüş sikke: Çap:30 cm, Kal: 3 mm. Ön yüzünde kadın büstü, etrafında yazı. Arka yüzde profilden üzeri kıvrımlı giysili iki kişi ayakta tokalaşır haldedir; etrafında yazı.
 
 
 
1 adet gümüş sikke: Çap:29 mm, Kal: 5 mm. Ön yüzünde İskender başı. Arka yüzde profilden yüzü ve saçı işlenmiş, vücudu cepheye dönük halde betimlenmiş insan figürü, koltuk üzerine oturur vaziyette sağ kolu öne uzanır halde, bir yere tünemiş halde bulunan kartalı tutar vaziyette; sol kol arkaya doğru dirsekten kıvrık, yukarı doğru asa tutar halde, vücudun üst kısmı çıplak, alt kısmı giysilidir; kaide altında ve yan tarafta yazı bulunmaktadır.
 
 
 
1 adet gümüş sikke: Çap:26 mm, Kal: 4 mm. Bir yüzünde dizleri hafif kıvrık karşılıklı iki insan figürü bulunan Aspendos sikkesi. Arka yüzde profilden sağ ayak arkaya doğru, eller yukarıda sapan atar vaziyette insan figürü, yan tarafta yazı.
 
 
 
6 adet elektron sikke: Çap:25 mm, Kal: 1 mm. Altı adet çukur sikke. Ön yüz Çerçeve içinde sakallı, giysili büst. Arka yüzde çerçeve içinde sakallı büst, bir elinde topuz tutar vaziyette, diğer eli üzerinde haç bulunmakta.
 
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 1 adet 3,06 gr. ağırlığında sahte altın sikke
 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
 
 
Sikke, Altın (12 Adet):0,48-0,49 gr. ağırlığında, ön yüzde Osmanlı padişahı II. Mahmud’un tuğrası ve yanında gül motifi, arka yüzde ise üç satır halinde “duribe fi kostantiniye-1223” ibaresi yer almaktadır. Sikkelerin kenarları sert tırtıklar halinde düzenlenmiştir. Sikkelerin orta zeminleri parmak izi motifi şeklinde tanzim edilmiş ve kenarlarda delikler açılmıştır.
 
Amasya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
2 Adet Osmanlı Sikkesi Taklidi
 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
12 adet gümüş, Roma Denarius taklidi sikke
 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
1) Sikke-Bizans Dönemi-Altın-4,5 gr-ç.224 mm.
2) Sikke-Bizans Dönemi-Altın-4,5 gr-ç.222 mm.
3) Sikke-Bizans Dönemi-Altın-4,4 gr-ç.206 mm.
4) Sikke-Bizans Dönemi-Altın-4,5 gr-ç.218 mm.
5) Sikke-Bizans Dönemi-Altın-4,2 gr-ç.205 mm.
6) Sikke-Bizans Dönemi-Altın-4,5 gr-ç.224 mm.
7) Sikke-Bizans Dönemi-Altın-4,5 gr-ç.201 mm.
8) Sikke-Bizans Dönemi-Altın-4,3 gr-ç.205 mm.
 
 
Mersin Tarsus Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
64 Adet sahte (imitasyon) gümüş sikke
 
Ön Yüz
 
Arka Yüz
 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
Bizans Dönemi taklidi alaşım sikkeler
 
 
 
 
 Fatımi Dönemi taklidi alaşım sikkeler
 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünce İncelenen 361 Adet İmitasyon Sikke
 
 
 
 
34 Adet Gümüş Grek Dönemi Sikke
 
Elazığ Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sivas Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Ön yüz:  Noktalı bordür içinde profilden resmedilmiş yüz yüze bakan iki baş. Altta yazı.
Arka yüz: Noktalı bordür içinde ayakta duran giyimli iki figür. Figürlerden biri elini kaldırmış. Figürlerin iki yanında ve ortada yazı.
Tunç, çap: 2,8 cm
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
 
94 Adet Bizans Dönemi taklidi Metal Alaşım Sikke
 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
 
 
 
 
Konya Ereğli Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
33 adet Roma dönemi sahte gümüş sikke
 
 
 
2 adet Doğu Roma dönemi sahte gümüş sikke
 
 
 
2 adet Eski Yunan dönemi sahte gümüş sikke
 
 
 
3 adet Eski Yunan dönemi sahte gümüş sikke
 
Afyonkarahisar Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
12 adet Bakır-Bronz sikke taklidi
 
 
 
9 adet Pirinç-Karışık maden sikke taklidi
 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aydın Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
Roma dönemi metal sikke (çap: 24 mm): Ön yüz: Sağa dönük, sakallı, defne çelenkli imparator başı, etrafında yazılar.
Arka yüz: Giyimli sola dönük kadın figürü, bir elinde terazi bir elinde kerykeion tutmakta. Etrafında yazılar.
 
 
Roma dönemi metal sikke (çap: 18,5 mm): Ön yüz: Sağa dönük, defne çelenkli imparator başı, etrafında yazılar.
Arka yüz: Giyimli sola dönük kadın figürü, bir elinde kerykeion tutmakta. Etrafında yazılar.
 
 
Helenistik dönem metal sikke (çap: 23 mm): Ön yüz: Sağa dönük baş
Arka yüz: Tahta sola doğru oturan kadın, bir elinde nike, diğer elinde asa, sağda grekçe yazı
 
 
Helenistik dönem metal sikke (çap: 23 mm): Ön yüz: Sağa dönük baş
Arka yüz: Tahta sola doğru oturan kadın, bir elinde nike, diğer elinde asa, sağda grekçe yazı
 
 
Metal Sikke kalıbı, Roma (çap: 26 mm): Ön yüz: Sola dönük sakallı baş, etrafında yazılar
Arka yüz: Boş
 
 
 
 
 
Selçuklu Dönemi II. Gıyasettin Keyhüsrev devri taklidi sahte tunç sikkeler.
Ön Yüz: Sağa dönük aslan, üstte Şir-i Hurşit    
Arka Yüz: Arap harfli yazı
Çap: 20mm.
Gram: 1.38 / 1.45 / 1.87 / 2.28gr.
 
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
15 adet Bakır Alaşımlı sikke: 16-17,5 cm çap aralığında ve 2,5-2,6 gr. Ağırlığında olan bu sikkeler, M.S. 421-422 yıllarında Batı Roma İmparatoru III. Valentinianus’un annesi Gala Placidia tarafından bastırılmış olan altın solidus sikkesinin taklitleridir.
 
Afyonkarahisar Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
1 Adet Doğu Roma Dönemi altın taklidi sikke
 
 
 
Gümüşten yapılmış Athena sikkesi taklidi
 
Mersin Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
17 Adet bronz imitasyon sikke
 
 
 
 
 
 
 
 
Çanakkale Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Çukur Doğu Roma sikkesi, ön ve arka yüzünde Hz. İsa tasvir edilmiş. Ağırlık 2,58 gr., Çap 2.6 cm.
 
 
Ön yüzde imparator Domintianus’un defne taçlı sağa bakan portresi, arka yüzde ayakta  savaşçı Athena tasvir edilmiştir. Ağırlık 3,26 gr., Çap 2 cm.
 
 
Ön yüzde imparator Kostantinus’un portresi, arka yüzde tahtta oturan ve elinde mızrak tutun bayan betimlenmiştir. Ağırlık 1,96 gr., Çap 1,7 cm.
 
 
Ön yüzde imparator Severus’un sağa bakan portresi, arka yüzde de ayakta Apollon betimlenmiştir. Ağırlık 3,72 gr., Çap 1,9 cm.
 
 
Roma Dönemi’ne ait sikke. Ağırlık 2,86 gr., Çap 1,8 cm.
 
 
Ön yüzde imparator Agustus’un sağa bakan portresi, arka yüzde de elinde asa tutun insan betimlenmiştir. Ağırlık 3,14 gr., Çap 2,1 cm.
 
 
Roma Dönemi’ne ait sikke. Ağırlık 3,12 gr., Çap 1,8 cm.
 
 
Roma Dönemi’ne ait sikke. Ağırlık 3,79 gr., Çap 1,7 cm.
 
 
Ön yüzde imparator Augustus’un sağa bakan portresi, arka yüzde de önde kalkan ve ellinde mızrak tutan savaşçı betimlenmiştir. Roma Dönemi’ne ait sikke. Ağırlık 3,65 gr., Çap 1,7 cm.
 
 
Ön yüzde imparator Ares’in  sağa bakan portresi, arka yüzde de Athena ayakta betimlenmiştir. Helenistik Dönem’e ait sikke. Ağırlık 6,28 gr., Çap 2 cm.
 
 
Ön yüzde sola bakan bir portre, arka yüzde de Zeus betimlenmiştir. Hellenistik Dönem’e ait sikke. Ağırlık 7,56 gr., Çap 2,3 cm.
Erzurum Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
6 Adet Tunç Sikke
 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Adı: Sikke
Cinsi: Altın görünümlü
Ölçüleri: 1,3 cm. çapında
Tanımı: II: Mahmut Dönemine (1808-1839) ait sikkelerin taklididir.
 
 
 
 
 
 
 
 
Yozgat Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
Antalya Alanya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
Manisa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
Sivas Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Cinsi: Gümüş
Ölçü: 18 mm.
Ağırlığı: 2,44 gr.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
 
 
 
Hatay Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Roma Dönemi taklidi gümüş 2 adet sikke.
Sikkeler 3-3,1 cm. çapında, 4 mm. kalınlığındadır.
 
Batman Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
Çapı 3.2 cm., kalınlığı ise 0,7 cm. olan sikkeler gümüşten yapılmıştır. Sikkelerin ön yüzünde tanrıça Athena'nın baş kısmı profilden resmedilmiştir. Arka yüzde ise kanatlarını açmış cepheden bir adet baykuş motifi bulunmaktadır. Yine arka yüzde ters E, A ve O harfleri bulunmaktadır. Sikkeler M. Ö. 5. yy.'da basılmış Atina (Grek) sikkelerine benzetilerek yapılmış sahte (imitasyon) sikkelerdir.
 
Kars Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
1 adet sahte gümüş Roma sikkesi: Yaklaşık 21mm. çapında ve 1,5mm. kalınlığında olan sikkenin ön yüzünde profilden başı sağa dönük ve başında tacı bulunan imparator Gordianus portresi, arka yüzde ise ayakta Tyke betimlemesi bulunur.
 
Afyonkarahisar Müzesi'nden Bildirilen 1 Adet Sahte Sikke
 
 
Adı: Sikke(8 adet )
Cins: Bronz-Gümüş
Ölçüleri: Muhtelif ebatlarda
 
 
 
Adı: Sikke(10 adet )
Cins: Bakır-Bronz
Ölçüleri: Muhtelif ebatlarda
 
Sivas Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
4 adet sahte gümüş sikke
 
 
 
1 adet sahte tunç madalyon
 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
10 adet, çapları 2cm. civarında olan sikkelerin ön yüzünde sağa dönük imparator başı, arka yüzünde değişik figürler yer almaktadır.
 
 
 
87 adet, çapları 2,5-3,0 cm. arasında değişen sikkelerin ön yüzleri değişik imparatorlara ait baş, arka yüzleri kartal figürü ile bezelidir.
 
 
 
25 adet, çapları 2,3-3,4 cm. arasında değişen sikkelerin ön yüzlerinde İskender başı ve değişik krallıklara ait kral başları işlenmiştir.
Arka yüzleri değişik figürlerle bezelidir.
 
Gaziantep Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler