KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Sit Alanlarında Kalan Parseller ve/veya Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Çevresine Yönelik Mimari, Peyzaj Ve Mühendislik Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi