KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hattuşa Ören Yeri’nde Ziyaretçilere Yönelik Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

“Hattuşa Ören Yeri” Çorum İli, Boğazkale İlçesi’nde bulunmakta ve Çorum İli’nin 82 km. güneybatısında yer almaktadır. 1834 yılında keşfedilen ve günümüzden 5 bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan Hattuşa Ören Yeri’nde, ilk organize devleti kuran Hititlerin ilk başkenti olan Hattuşa bulunmaktadır.
 
Hattuşa Ören Yeri, UNESCO tarafından 1986 yılında Korunması Gerekli Dünya Kültür Mirası olarak 377. sırada tescillenmiştir. Günümüzde görülebilen ve büyük çoğunluğu Büyük Kral IV. Tudhaliya dönemine ait olan kalıntılar arasında tapınaklar, kraliyet konutları ve surlar bulunmaktadır.
 
Ören yerinde, gelen ziyaretçilerin dinlenme ve genel ihtiyaçlarına cevap verecek ünitelerin yetersizliğinden dolayı Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce öncelikle “Çorum Hattuşa Ören Yeri Çevre Düzenlemesi” projesi hazırlatılmıştır.
 
Söz konusu projeler, ilgili Koruma Kurulu’nca onaylanmış ve hazırlanan projeler doğrultusunda “Çorum İli, Boğazkale İlçesi, Hattuşa Ören Yeri Çevre Düzenlemesi Uygulaması İşi”ne 11.03.2014 tarihinde ihalesi, 07.04.2014 tarihinde ise yer teslimi yapılarak başlanmıştır.
 
Kurul onaylı projesi kapsamında yapımı planlanan uygulamaların tamamlanması ile alanda ören yeri girişi, güvenlik, kafeterya, idari ve teknik v.b. birimlerin düzenlenmesi yapılarak ören yerine gelen ziyaretçilerin, sağlıklı ve etkin ziyaret yapmasının sağlanması hedeflenmektedir.