KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2000-2014 Yılları Arasında Kazı ve Araştırmalara Kültür ve Turizm Bakanlığınca Sağlanan Ödeneklere İlişkin Grafik