KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Zile Koruma Amaçlı İmar Planına Kavuştu

Zile’nin köklü tarihi geçmişine tanıklık eden tarihi kent merkezinin korunması, sağlıklaştırılarak çağdaş yaşama katılımının sağlanması amacıyla; Zile Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi ve  Genel Müdürlüğümüz iş birliği ile yürütülen “Zile Koruma Amaçlı İmar Planı”  23.10.2014 tarihinde  Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulundu.

Belediye Meclisince de onaylanarak askıya çıkan plana yapılan itirazların değerlendirme süreci ise devam ediyor. İtiraz süreci tamamlanarak plan uygulamaya girdiğinde;  Zile geleneksel kent dokusunun korunmasına yönelik önemli bir aşama kaydedilmiş olacak.
 
Söz konusu planla,  Zile tarihi kent merkezinin sosyo-kültürel ve turizm açısından değerinin artırılarak bir cazibe merkezi olması hedefleniyor.
 

Geleneksel Sokak Dokusundan Örnekler:
 
 
Geleneksel konut mimarisinden örnekler: