KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Frig Vadisi Ayazini Koruma Planı Yapımında Sona Yaklaşıldı

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılı Yatırım Programı kapsamında yaptırılmakta olan “Afyonkarahisar Frig Vadisi Ayazini Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı” işinde sona yaklaşılıyor.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları ile alanın sürdürülebilirlik ilkesi içinde koruma kullanma dengesi gözetilerek korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmektedir. Ayrıca çalışma kapsamında Ayazini Kültür ve Turizm Şenliklerine ev sahipliği yapan tüf kayaçlara oyularak yapılmış büyük bir yapı kompleksi ve vadi girişindeki açık alan  Özel Proje Alanı olarak belirlenmiş olup alanının niteliğine uygun ve turizm potansiyelini destekleyecek fiziki ve mekânsal düzenlemeler ile kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir kentsel tasarım projesi hazırlanmıştır.

Sözkonusu planların nihai hali Eskişehir Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilme aşamasında olup  planlama sürecinin  2015 yılı içerisinde tamamlanması  hedeflenmektedir.
 
 
 
Özel Proje Alanı