KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sikke02

 
 

 
 
Genel Müdürlüğümüzce Kurulan İnceleme Komisyonlarınca Tespit Edilen Sahte Sikkeler
 
 
Genel Müdürlüğümüzce Kurulan İnceleme Komisyonlarınca Tespit Edilen Sahte Sikkeler
 
 
 
Genel Müdürlüğümüzce Kurulan İnceleme Komisyonlarınca Tespit Edilen Sahte Sikkeler
 


 
Genel Müdürlüğümüzce Kurulan İnceleme Komisyonlarınca Tespit Edilen Sahte Sikkeler
 
 
İzmir Müzesi Müdürlüğünden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Uşak Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen 27 Adet Sahte Sikke: Çapları 23 - 24 mm arasında değişen, sikkelerin ön yüzlerinde nokta bordür içinde cepheden işlenmiş başı haleli Hz. İsa büstü; arka yüzlerinde nokta bordür içinde cepheden işlenmiş sağ elinde labarum, sol elinde globus üzeri haç taşıyan imparator büstü yer almaktadır.
 
 
Konya Akşehir Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
Kayseri Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Erzurum Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
Yaklaşık 2,45 cm çapında ve 0,6 cm kalınlığında Klasik Dönem Atina sikkesinin gümüşi renge boyanmış bakır malzemeden yapılmış taklitleridir. Ön yüzlerinde tanrıça Athena’nın sağa bakan miğferli büstü, arka yüzlerinde ise baykuş ve Yunanca AOE yazısı yer almaktadır.
 
Yaklaşık 2,2 cm çapında ve 0,2 cm kalınlığındadır. Ön yüzünde başı sağa dönük imparator büstü ve büstü daire şeklinde çevreleyen 1 sıra yazıt, arka yüzünde ise her iki elinde obje bulunan ayakta bir insan figürü ve bunu daire şeklinde çevreleyen 1 sıra yazıt bulunmaktadır.
 
Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Gümüş Sikke

 
 
Düşük ayar altından yapılma Bizans Dönemi sikkesi taklidi. Çapı: 24 mm. Ön yüzde cepheden, oturan, başı haleli İsa bulunmakta, arka yüzde ise cepheden ayakta, giyimli, sağ elinde labarum, sol elinde haçlı globus tutmaktadır.
 
Adana Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Sikke
 


 
Erzincan Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen 103 Adet Sahte Sikke
 
 

Foto-1 867 adet sikkenin ön yüzü

 

Foto-2  Bir kalıptan basılan 285 adet sikkenin ön yüzü           

 

Foto-3 Bir kalıptan basılan 290 adet sikkenin ön yüzü
        
 

Foto-4 Bir kalıptan basılan 292 adet sikkenin ön yüzü             

 

Foto-5 Bir kalıptan basılan 285 adet sikkenin arka yüzü

 

Foto-6 Bir kalıptan basılan 290 adet sikkenin arka yüzü         

 

Foto-7 Bir kalıptan basılan 292 adet sikkenin arka yüzü

 

 

Foto-8 285 adet sikkenin ön ve arka yüzlerinden detay.

 

 

 

Foto-9 290 adet sikkenin ön ve arka yüzlerinden detay.

 

 

Foto-10 292 adet sikkenin ön ve arka yüzlerinden detay.

 Elazığ Valiliği'nden bildirilen 867 adet sahte sikke
 
 
 
Rize Valiliği'nden Bildirilen 2 adet Sahte Sikke
 
 
 
 
 
Manisa Valiliği'nden Bildirilen 2 Adet Sahte Sikke
 
 
 
Bolu Valiliği'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
11 adet Constantine IX dönemi taklit gümüş Sikke
 
ÖN YÜZ

Ortada daire içerisinde tuğra kenarlarda 3 adet daire içerisinde (aralarda yaprak motifi) sırasıyla Sultan/Selatini/Zaman yazıları

 

 

ARKA YÜZ
Ortadaki daire içerisinde ٢٣ duribe fi Kostantiniye ١٢٢٣ ( Hicri 1223 Miladi 1807)yazı   kuşağı,
kenarlardaki 3adet daire içerisinde (aralarda yaprak motifi) ise sırasıyla Gazi/Mahmud /Han  yazıları yer  almaktadır.
 
Üst kısım deliktir.Çapı: Ağırlığı:1,20 gr
 
Rize Valiliği'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
1 adet sarı görünümlü günümüz sahte Osmanlı Sikkesi:
 
Yaklaşık 2,2 cm çapında ve 0,2 cm kalınlığındadır.
Padişah Mehmet Reşat’ın saltanatının 3. yılında basılan sikkelerin taklididir. Ön yüzünde; bitkisel bezekli bir çelenk içerisinde saltanatının hangi yılında basıldığını gösteren tarih ve tuğra ile yedi adet yıldız, arka yüzünde ise bir adet yıldız ve bitkisel bezekli bir çelenk içerisinde darp yeri ve saltanatının başlangıç tarihi yer almaktadır.
 
Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
İmitasyon Hellenistik Sikke
 
İmitasyon Osmanlı Sikkesi
 
İmitasyon Part Sikkesi
 
Hakkari'de Ele Geçirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
 
 
Bitlis Ahlat Müze Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Mersin'de Tespit Edilen Sahte Sikkeler