KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sikke01

 
 
 
 
Eskişehir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 

 

Elazığ Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler

 

 
 
Konya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Akşehir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
Antalya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
Konya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Konya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 

 

 

Konya Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 

 

Diyarbakır'da Ele Geçirilen Sahte Sikkeler
 

Sahte Venedik Sikkesi
 
 

Sahte Avrupa Sikkesi
 
 

Sahte İslami(Emevi?) Sikkesi
 
Afyonkarahisar Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
Denizli Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
Resim

Resim
 
Resim
 
İzmir Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler

 

Resim

 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
1

2
 
3

4
 
 
Düzce Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler

 

 

resim
Hellenistik Dönem, Gümüş Sikke, 1,8x0,2 cm ölçülerinde, Halkapınar'dan gelmiştir. Ön yüzde aslan postlu sağa bakan İskender başı betimlenmiştir. Arka Yüzde tahtta oturan sol elinde asa tutan sağ elinin üzerinde kartal tutan profilden
Zeus betimlenmiştir.

 

 

Konya Ereğli Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke

..
Adı: Sikke taklidi emtia
Cinsi: Gümüş (?)
Ölçüleri: 19/ 20 mm.
Ağırlığı: 4.98 gr.
Ön yüz: DOMITIANVS AVGVSTVS [İmparator başı, sağa.]
Arka yüz: GERMANICVS COSXIIII [Oturan figür,sağa (siyah leke mevcut)]
 
.  .
Adı: Sikke taklidi emtia
Cinsi: Gümüş (?)
Ölçüleri: 18/ 19 mm.
Ağırlığı:  1.71 gr.
Ön yüz: Haçlı asa tutan imparator büstü, önden.
Arka yüz: Haçlı küre tutan imparator büstü, önden.
 
..
Adı: Sikke taklidi emtia
Cinsi: Gümüş (?)
Ölçüleri: 19/ 23 mm.
Ağırlığı:  6.21 gr.
Ön yüz:  Haçlı küre tutan İmparator büstü,önden.
Arka yüz: Basamak üzerinde haç.
 
..
Adı: Sikke taklidi emtia
Cinsi: Gümüş (?)
Ölçüleri: 25/ 27 mm.(çukur formlu).
Ağırlığı:  3.86 gr.
Ön yüz: İmparator büstü,önden.
Arka yüz: İsa tahtta oturuyor,önden
 
..
Adı: Sikke taklidi emtia
Cinsi: Gümüş (?)
Ölçüleri: 27/ 30 mm. (çukur formlu, delik mevcut).
Ağırlığı: 3.62 gr.
Ön yüz: İki imparator,önden.
Arka yüz: İsa tahtta oturuyor,önden.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
1
2
 
Kocaeli Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
1
Isparta Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
1

2

3
 
Rize Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
1
 
Kocaeli Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
1

2
Uşak Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
1
 
2
Her biri 2,2 cm çapında ve 0,2 cm kalınlığındadır. Padişah Mehmet Reşat’ın (Hicri 1327-1336 Miladi 1909-1918) saltanatının 3. yılında basılan sikkelerin taklitleridir. Ön yüzlerinde bitkisel bezekli bir çelenk içerisinde saltanatının hangi yılında basıldığını gösteren tarih ve tuğra ile yedi adet yıldız, arka yüzlerinde ise bir adet yıldız ve bitkisel bezekli bir çelenk içerisinde darp yeri ve saltanatının başlangıç tarihi yer almaktadır.
 
Afyonkarahisar Müzesi'nden Bildirilen 572 Adet Sahte Sikke

 
1
 
Denizli Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikke
 
1
 
2

3
 
 
Diyarbakır Müzesi'nden Bildirilen 196 Adet Sahte Sikke

 
1

2
 
Elazığ Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler

 
 
Balıkesir Müzesi'nden Bildirilen 97 Adet Sahte Sikke

 
 
Bursa Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler

Cinsi: Bronz
Ölçüleri: Çap=3.8 cm.
Tanımı: Ön yüzde sola dönük imparator portresi, arka yüzde sağa dönük suvari figürü yeralmaktadır.
 
 
Cinsi: Bronz
Ölçüleri: Çap=4.5 cm.
Tanımı: Ön yüzde cepheden İmparator portresi, arka yüzde “M,ANNO,+,XII,NIK” yazıları yer alır.
 
 
Ölçüleri: Çap=3.3 cm.
Tanımı: Ön yüzde sola dönük imparator portresi, arka yüzde sağa giden kuadrika.
 
Konya Müzesi'nden  Bildirilen Sahte Sikke
 
 
650 Adet Günümüz Yapımı Taklit Penez: 1,9 cm çapında, yuvarlak formlu, sarı renkli, üzerinde bir adet delik bulunan günümüz yapımı taklit penezlerdir. Üzerindeki padişah tuğrası ve bunu çevreleyen 12 adet yıldız tek yönlü kabartma olarak verilmiştir.
 
 
 
5 Adet Günümüz Yapımı Sikke Görünümlü Metal Obje: 2,4 cm çapında, yuvarlak formlu, sarı renkli, ön yüzünde çelenk ve 5 yıldız içinde tuğra, arka yüzde ise çelenk ve 3 yıldız içinde Arapça yazı bulunan sikke görünümlü metal objelerdir.
 
Afyonkaraisar Müzesi'nden Bildirilen Sahte Sikkeler
 
 
 
 
Genel Müdürlüğümüzce Kurulan İnceleme Komisyonlarınca Tespit Edilen Sahte Sikkeler
 
 
Genel Müdürlüğümüzce Kurulan İnceleme Komisyonlarınca Tespit Edilen Sahte Sikkeler
 
 
Genel Müdürlüğümüzce Kurulan İnceleme Komisyonlarınca Tespit Edilen Sahte Sikkeler
 
 
Genel Müdürlüğümüzce Kurulan İnceleme Komisyonlarınca Tespit Edilen Sahte Sikkeler