KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Saklı Hazine Gün Yüzüne Çıkarılıyor!

Adana Müzesi Müdürlüğü başkanlığında Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Fatih Gülşen ve 70 kişilik ekibinin katılımıyla kazı çalışmalarının sürdürüldüğü Anavarza Antik Kenti’nde, Kültür ve Turizm Bakanımız Ömer Çelik incelemeler de bulundu.
 
Bu incelemelerin ardından bu bölgeyle ilgili kazı çalışmalarına ödenek tahsis edilerek çalışmalara hız verildi ve bu medeniyetler mezarlığı olarak da değerlendirilen antik kentin turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı.
 
Adana İli, Kadirli, Ceyhan ve Kozan ilçeleri sınırlarının kesiştiği yerde, Kilikya bölgesinde bulunan bu antik kent, turizm merkezi olmaya aday durumundayken bir kültür varlığı olarak yıllarca beklenen ilgiyi görememiş, tarihi değeri gün ışığına çıkarılamamış ve saklı bir hazine olarak artık gün yüzüne çıkarılmayı beklemektedir.
 
Anavarza Antik Kenti’nde ilk olarak, dünyanın en geniş ilk duble yolunda kazı çalışmalarına başlandı, bu kazı çalışmalarında tarihi kentin yıkılmış olan taşları bir vinç yardımı ile bir yerde toplanacak her birine ayrı bir numara verilecek, daha sonra bilgisayar ortamında çizimleri birleştirilerek tekrar yerlerine koyulacak ve eski haline dönüşümü sağlanacak.
 
Böylece bu taşlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucu, Anavarza Antik Kenti’nde bir canlanma olacak ve yeniden eski günlerine kavuşacaktır.