KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 23.12.2014 Tarih ve 29214 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. maddesine göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu listelerin Resmi Gazetede yayımlanması ile 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Uygulama İşleri İçin 2013 Yılında Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” ve “Proje ve Proje İle İlgili Hizmet Alımı İşleri İçin 2013 Yılında Ön Yeterlik Alan İstekli Listesi” yürürlükten kalkmıştır.