KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

81. ABD’den gönüllü iade alınan bronz at koşum takımı parçası (Gem) (1 adet)(2014)

Bakanlığımızın ülkemiz kökenli kültür varlıklarının ülkemize iadesi yönündeki haklı çalışmaları pazar ülkeler olarak nitelendirilen Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de yankı bulmaktadır. Bu ülkelerde farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalarımız neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ikamet eden Anne Daughtry adlı şahıs, elinde bulunan bir adet Anadolu kökenli kültür varlığının ait olduğu ülkede korunması gerektiğini bildirerek Los Angeles Başkonsolosluğumuza teslim etmiştir.
 
Milattan Sonra 2. Yüzyıla tarihlenen Roma Dönemi'ne ait bronz at koşum takımı parçası (Gem) 19 Eylül 2014 tarihinde teslim alınarak Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde koruma altına alınmıştır.