KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mehmet GÜRKAN’a Başarılar Dileriz

Genel Müdürlüğümüz Kurullar Dairesi Başkanı Mehmet Gürkan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına atandı.
 
Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı”nın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetimini sağlamak üzere “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı”nın kurulması ile görev ve yetkilerini düzenleyen  “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun”,  20.06.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Tarihi Alanın yönetimi hususunda sürekli olarak görevli ve yetkili olup, aynı zamanda Çanakkale Savaşlarının 100. yılında gerçekleştirilecek etkinlikleri de organize edecektir.
 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Genel Müdürlüğümüz birimlerinin katkılarıyla Kanunun uygulanması için gerekli alt mevzuat çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
 
Başkanlık bünyesinde kurulan “Alan Planlama ve Proje Grup Başkanlığı”, “Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı”, “Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı” gibi teknik birimler aracılığıyla alanın tarihi kimliğine uygun olarak korunması ve yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
       
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına atanan Genel Müdürlüğümüz Kurullar Dairesi Başkanı Mehmet Gürkan’a yeni görevinde başarılar dileriz.