KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Küçükyalı Arkeopark Yönetim Planına İlişkin Protokol İmzalandı

İstanbul, Küçükyalı Arkeopark’ın tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal değerlerini korumak, geliştirmek, ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmak, gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
 
Söz konusu çalışmalar kapsamında alanın yönetim planının hazırlanması amacıyla Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Koç Üniversitesi arasında “Küçükyalı Arkeopark Yönetim Planı”na ilişkin protokol 28.08.2014 tarihinde imzalanmıştır.