KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Midas Anıtında Kapsamlı Restorasyona Başlanıldı.

Eskişehir ili, Han İlçesi sınırları içinde yer alan Anadolu uygarlıklarından en önemlilerinden biri olan Friglerin önemli kaya anıtlarındandır.. Frigya’daki diğer kaya anıtları gibi Kibele (Ana Tanrıça) heykelinin yerleştirilmesi amacıyla M.Ö. VII.yüzyılda oluşturulmuştur. Anıt yaklaşık 400m2 lik bir alan kaplamakta olup Kibele Heykelinin yerleştirildiği ve anıtın ortasında bulunan niş 5.5 metre genişliğinde ve 1.44 metre derinliğindedir. 
 
2012 yılında Anıtın doğa koşulları nedeniyle hızla yıpranması sonucu kapsamlı restorasyon proje ve uygulama aşamasına geçilmeden önce acil müdahale uygulaması yapılmıştır. Bu kapsamda anıtın ön yüzüne platformlu iskele kurularak geniş çatlaklar temizlenmiş, uygun harç ile dolgu yapılmış, yüzeyden ayrılmak üzere olan kabartmalar enjeksiyon ve benzeri uygulamalarla sağlamlaştırılmıştır.
 
Anıtta kapsamlı restorasyon çalışmasının yapılabilmesi amacıyla  hazırlanan rölöve, restitüsyon, restorasyon, mühendislik ve çevre düzenleme projeleri 2013 yılında tamamlanmış olup restorasyon  çalışmalarının ise  2015 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.