KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Efes Ören Yerinde Gezi Güzergâhı Çevre Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı

İzmir İli, Selçuk İlçesi sınırları içerisinde bulunan Efes Antik Kentinin kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Büyük Tiyatro, Agora, Odeon, Hadrian Tapınağı, Domitian Tapınağı, Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evler, Liman Caddesi, Hamam ve Umumi Tuvaletler ile Meryem Ana Evi ve Ashab-ı Kehf Mağarası (Yedi Uyurlar) ziyaret edilen önemli kalıntılardır. Ülkemizde, her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Efes Ören Yeri en fazla gezi/ ziyaret gerçekleştirilen ören yeri konumunda bulunmaktadır.
 
Dünya Miras Geçici Listesine 1994 yılında giren Efes Ören Yerine yönelik olarak Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca 2012 yılı içerisinde Efes Ören Yeri Gezi Güzergâhı Uygulama Projesi hazırlanarak İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmuş ve 07.06.2012 tarih ve 980 sayılı karar ile uygun bulunmuştur.

Bu projeler doğrultusunda “Efes Ören Yeri Gezi Güzergâhı Çevre Düzenlemesi İşi”nin uygulama çalışmalarına 14.11.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanmıştır. Ödeneği Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanan, 2.319.798,00 TL bedelle sözleşmesi imzalanan ve % 31.56 oranında keşif artışıyla 2014 Temmuz ayında tamamlanan iş kapsamında; giriş meydanı, maket ve maket koruma örtüsü, ahşap travers döşemeli gezi güzergâhı, seyir ve dinlenme terasları, antik mermer döşeme ve onarımları, servis yolları, bank, çöp kutusu ve sınırlama bantları ile kısmi çevre ihata sistemi yer almaktadır. Gerçekleştirilen çevre düzenlemesiyle daha sağlıklı ve etkin ziyaret olanağı sağlanmıştır.
 
Uygulamadan bazı örnekler