KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli Müzesi'nden Çalınan Renkli Kabartma Pano

 
 
Env.53
 
Kazı Envanter No /Inventory Nr : 2009-Env.53 
Buluntu Yeri / Provenance  : Kocaeli, Çukurbağ Kurtarma Kazısı
Eserin Adı / Object Type  : Kabartma Friz Parçası  / Relief Frieze Piece
Malzemesi / Material  : Mermer / Marble
Eserin Devri / Period  : Roma / Roman
Ölçüler / Measurements  : 73x40x25 cm 
Kazıda Bulunduğu Yer / Find Spot : A Açması 
Tanım     : Bir friz paneline ait kırık kabartma figür. Erkek bir savaşçıya ait figürün başı, sağ kolu ve göğsünün bir kısmı korunmuştur. Profilden betimlenen figürün başında miğfer bulunur ve miğfer kırmızı renklidir. Sağ kolunu yukarı kaldıran figürün elinde bir kılıç bulunmaktadır.
Description    : The broken relief figure belongs to a  frize panel. Head, right arm and chest of the male, warrior figure is protected. The warrior has a helmet painted in red and a raised sword on his right hand .