KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kars Ani Ören Yeri

ANİ KATEDRALİ
 
World Monuments Fund ile 2011 yılında imzalanan protokol kapsamında uluslararası danışmanlar ile birlikte yürütülen Ani Katedrali (Fethiye Cami)’nin koruma projeleri tamamlanmıştır. Restorasyon uygulamalarının yapılması için hazırlıklar devam etmektedir.
 
 
 

SURP AMENAP’RİKİTCH KİLİSESİ
 
Ankara Amerikan Büyükelçiliğinin hibe programından faydalanılarak World Monuments Fund ile 2010 yılında imzalanan protokol kapsamında yürütülen Surp Amenap’rikitch  Kilisesi Konservasyonu’nun ilk 2 etabı tamamlanmış, 3. etap için hibe fonu ile ilgili girişimler başlatılmıştır.
 
 
 
 
 
 
ANİ ŞEHİR SURLARI
 
Ani Şehir Surları’nın yıl içinde tamamlanması hedeflenen koruma projelerinin ardından restorasyon çalışmaları planlanacaktır.