KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akdamar Adası’nda Restorasyon ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı

Van İli, Gevaş İlçesi, Van Gölü üzerindeki Akdamar adasında bulunan Akdamar Kilisesi Müştemilatı, Akdamar Kilisesi’nin hemen güneyinde yer alan ve kilisenin önemli bir bölümünü oluşturan avlu, hücre odaları, servis bölümü, sarnıç ve ruhban okulu bölümlerinden oluşmaktadır. Kilise müştemilat kısmı, Koruma Projesi Van Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 2010 yılında proje yatırım çalışmaları kapsamında ele alınıp rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlanan tescilli anıtsal birinci grup değerinde anıtsal tarihi bir yapıdır.
 
Bununla birlikte adada ziyaretçilerin gezebilecekleri net gezi güzergahlarının olmaması, gelen engelli ziyaretçilerinin alanı rahat dolaşamamaları, dinlenme ve genel ihtiyaçlarına cevap verecek ünitelerin yetersizliğinden dolayı çevre düzenleme projesi Bakanlığımızca hazırlanmış ve ilgili koruma bölge kurulunca onaylanmıştır.
 
Bu projeler doğrultusunda “Akdamar Adası Çevre Düzenlemesi ve Müştemilatları Onarımı İşi”nin uygulama çalışmalarına 19.12.2012 tarihinde başlanmıştır. Söz konusu çalışmaların 1.776.782,86 TL ödeneği Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmış olup, geçici kabule hazır durumdadır.
 
Söz konusu iş kapsamında; müştemilat yapısı onarımı, ziyaretçi karşılama alanı, bilet gişesi, güvenlik sistemi ve ünitesi, gezi güzergâhları, seyir terasları ile çevre donatı elemanları yer almakta olup gerçekleştirilen çevre düzenlemesiyle daha sağlıklı ve etkin ziyaret olanağı sağlanmıştır.

 
Uygulamadan bazı örnekler:
 
  • Yatakhane Bölümü ve Okul Bölümü Restorasyonu
  • Yatakhane Bölümü ve Okul Bölümü Restorasyonu
  • İç Avlu İmalatları
  • Mutfak Bölümü İmalatları
  • Mezarlık Alanı Korkuluk ve Döşeme İmalatları
  • Mezarlık Alanı Korkuluk ve Döşeme İmalatları
  • Seyir Terası İmalatları
  • Batı Bölümü Pergola ve Döşeme İmalatları