KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hierapolis Kazıları Devam Ediyor

Denizli İli, Hierapolis Antik Kenti’nde Prof. Dr. Francesco D’ANDRİA (İtalyan Arkeoloji Heyeti) başkanlığında yürütülen ve 26 Haziran tarihinde başlayan 2014 yılı çalışmaları kapsamında Frontinus Kapısı, Ploutonion, Tiyatro ve Aziz Philippus Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları da başlatıldı.
 
Sismik fayın oluşturduğu termal sularla birlikte zehirli gazın da (CO2) dışarıya çıktığı mağaranın üzerinde yer alan Plouton Kutsal Alanı’nda yoğunlaştırılan kazı çalışmaları, cehennem girişi olarak kabul edilen bu alanda sürdürülüyor.
 
Mağara girişinin yanında ortaya çıkartılan Hellenistik Dönem’e tarihlenen bir kadın tanrıça başı, Plouton’un eşi ve cehennem tanrıçası Persephone  (Kore)  ile ilişkilendirilmekte olup, yanında yeraltı dünyasıyla bağlantılı ve cehennemin sembolü yılan betimli mermer kabartmalar da bulundu.  İon düzeninde mermer bir portiko ile çevrili olan ve İmparator Neron ve Hierapolis halkına adanan kutsal alanın bezemesine ait, gri-mavi damarlı mermerden bir masa desteğinin üzerinde yaprak çanağından çıkan panter başı kabartması da yer alıyor.
 
Uzman arkeologlar tarafından yürütülen mağara alanı kazısı çok sayıda kuş kemiğinin ortaya çıkartılmasını da sağlarken, buluntular Strabon tarafından anlatılan mağaraya atılan ve boğulan kuşlar bilgisini de doğruluyor.
 
 

Fay üzerinde yer alan pilaster ve sunak
 
 
 
 
Tanrıça kadın başı
 
 
 
 
Yılan kabartmalı iki levha
 
 
 

Panter başlı masa desteği
 
 
 

Arkeozoologlar çalışırken