KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

78. ABD’den gönüllü iade alınan amphoralar (2 adet) (2014)

Vaşington Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’ne başvuran Amerikalı Rick O’Ryan isimli bir şahsın, özellikle son yıllarda yurt dışında tespit edilen ülkemiz kökenli kültür varlıklarının iadesi konusunda Bakanlığımızın gayretli çalışmalarından etkilendiğini ifade ederek 1950’li yılların başlarında Türkiye’de görevli bulunan babasının ABD’ye götürdüğü 2 adet amforayı ülkemize iade etmek istemesi üzerine Bakanlığımızın girişimiyle diplomatik kargo yoluyla ülkemize gönderilen 2 adet amfora, 19/02/2014 tarihinde Bakanlığımız uzmanları tarafından teslim alınmıştır.
 
Geç Doğu Roma Dönemi’ne tarihlendiği anlaşılan söz konusu amforalar halen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’nde muhafaza edilmektedir.