KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Müzeler Ulusal Envanter Sistemi (MUES)

Müze Ulusal Envanter Sistemi MUES envanter modülü tüm müzelerimizde yer alan eserlerin ayrıntılı bilgilerinin tutulacağı ulusal nitelikli bir veri bankasıdır. Müzelerde uzman personel tarafından envanterler üzerinde yürütülecek genel nitelikli çalımalar ve bilimsel nitelikli araştırmalar, sergi organizasyonları ile eserlere ait görsellerin teminine yönelik iş ve işlemlerin önemli ölçüde MUES envanter modülü üzerinden gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede orijinal eserlerin sürekli hareket ettirilmesinin önüne geçilerek kırılma, aşınma, çalınma vb risk faktörleri ortadan kaldırılmış olacaktır.
 
1.0 versiyonu tamamlanan Envanter Modülünün tüm müzelerimizde kullanımına başlanması için müzelerimizde envanter işlemlerine yönelik yürütülen çalışmalarda dil birliği sağlanması amacı ile belirlenen standartların yaygınlaştırılması için “MUES Yaygınlaştırma Klavuzu” hazırlandı.
 
Müzeler Ulusal Envanter Sistemi (MUES) Yaygınlaştırma Çalışmaları kapsamında Sistem Birim Yöneticileri eğitim çalışmalarına 8 Ocak 2014 tarihinde başlanıldı.
 
Proje kapsamında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı 105 Müze Müdürlüğünden ikişer Sistem Birim Yöneticisi (SBY) belirlendi. MUES in sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma olarak yoluna devam edebilmesi için SBY için uygulamalı bir eğitim modeli benimsendi. Yaygınlaştırma Eğitiminde SBY’nin sisteme internet üzerinden giriş yaparak sorumlulukları kapsamında yerine getirmeleri gereken işlemlere ilişkin uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor.
 
Bölgesel olarak gerçekleştirilen MUES Yaygınlaştırma Eğitimlerinin 21 grupta tamamlanması planlandı. 17 Haziran tarihine kadar 20 eğitim grubunda aşağıdaki Müze Müdürlüklerinin (99 Müze Müdürlüğü)  Sistem Birim Yöneticisi eğitimleri tamamlandı.

MUES Projesi Envanter Modülü, sistem birim yöneticilerinin temel veri tanımlamalarına açık hale getirilmiş olup sisteme ulaşmak için mues.kultur.gov.tr linkine tıklayınız..